Công nghệ in offset – in số series trên vé số

Trước đây khi in số series cho vé số các nhà in thường chọn in bằng phương pháp in Typo. Phương pháp in Typo tuy có lợi do cách in đơn giản, nhưng tốc độ chậm, các kiểu số đơn giản, sai sót nhiều, độ bảo mật không cao, chi phí cho bộ số lớn lại mau hư hỏng.

Những năm gần đây, một số nhà in đã khởi đầu in số serie cho vé số bằng phương pháp in offset.

Cách làm này đến nay đã đem lại thuận lợi lớn cho các nhà in áp dụng nó. Và nhờ đó hệ thống máy in typo cũ kỷ đã chấm dứt sứ mạng của mình.

in-offset

Làm như thế nào để có thể dùng phương pháp in offset để in số series thay cho máy Typo truyền thống?

Như chúng ta biết bản kẽm để in không thể cứ qua 1 tờ in lại nhảy được số kế tiếp như bộ số của máy Typo. Vì thế để có thể in số series trên máy offset người ta phải thiết kế có nhiều bản in khác nhau, và nhiều lượt in nối tiếp nhau cho bộ số của tờ vé. Sau mỗi lượt in là những công đoạn bắt, nhập,… làm thay đổi thứ tự chồng giấy in, để cuối cùng in đủ các số cần in.

Cách in, có thể in 2 lượt, 3 hoặc 4 lượt in để hoàn tất bộ số. Trong mỗi cách in có 1 bộ maket số riêng, mỗi cách đêu có ưu và khuyết, tùy theo tính chất của mặt hàng cũng như điều kiện của nhà máy, yêu cầu khách hàng, người ta cân nhắc và lựa chọn cho mình cách in có lợi nhất.

Cơ sở để tính ra bộ maket:

1 – Để in được hết 6 con số trên tờ vé ta cần phải in 1.000.000 số trên 1.000.000 vé.

2 – Hiện nay khổ in thông dụng nhất 50 x 65 cm khổ này in được 32 vé cho 1 tờ in.

* In 1 lần

Từ 1 và 2 ta tính ra nếu in 1 lần ta sẽ có:

Số bản in: 1.000.000 / 32 = 31.250 bản.

Mỗi bản in 1 tờ => Điều này không khả thi.

* In 2 lần:

Cách 1: in 1 – 5:

In lần nhất: 1 số (0 – 9) 10 bản.

Mỗi bản in: 1.000.000 /32 x 10 = 3.125 tờ

In lần hai: 5 số

Số bản in: 100.000/32 = 3.125 bản.

Mỗi bản in 31.250/3.125 = 10 tờ.

Tổng số bản: 3.135 bản.

=> Điều này không khả thi.

Cách 2: in 3 – 3:

In lần nhất: 3 số

Số bản in: 1.000 bản. (000 – 999)

Mỗi bản in: 31.250/ 1.000 = 31, 25 tờ.

In lần hai: 3 số

Số bản in: 1.000/32 = 31,25 bản.

Mỗi bản in: 31.250/31,25 = 1.000 tờ.

Tổng số bản: 1.031,25 bản.

=> Điều này không khả thi.

Cách 3: in 4 – 2:

In lần nhất: 4 số: 10.000 số (0000 – 9999).

Số bản in: 10.000/ 32 = 312,5 bản.

Mỗi bản in: 31.250/312.5 = 100 tờ.

In lần 2 số: 100 bản (00 – 99).

Mỗi bản in: 31.250/100 = 312,5 tờ.

Tổng số bản: 412,5 bản.

=> Điều này khả thi.

*** Nhiều nhà in đã chọn cách in thứ 3.

Nếu đã chọn cách in 2 lần và in 4 số, 2 số như cách 3. Người ta có thể có nhiều cách để sắp xếp thứ tự in cũng như thứ tự các con số đễ hoàn tất dãy 6 số.

Có nhiều cách sắp xếp vị trí các số, dưới đây là một số cách thường dùng:

Cách1:

Bản 4 số: 1 2 _ _ 5 6

Bản 2 số: _ _ 3 4 _ _

In xong 2 lần: 1 2 3 4 5 6

Cách 2:

Bản 4 số: _ 2 3 4 5 _

Bản 2 số: 1 _ _ _ _ 6

In xong 2 lần: 1 2 3 4 5 6

Cách 3:

Bản 4 số: 1 _ _ 4 5 6

Bản 2 số: _ 2 3 _ _ _

In xong 2 lần: 1 2 3 4 5 6

Dùng cách nào cũng được, điều quan trọng phải tìm ra được cách phù hợp với khâu thành phẩm, vì còn nhiều công đoạn ở phía sau.

(ST)

Posts Related