In gia re

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã ủng hộ và quan tâm đến Công ty in ấn HUỲNH LÊ. Nay chúng tôi xin gởi bảng chào giá đến Quý khách hàng như sau:

 

In giá rẻ – chất lượng cao

-         Danh thiếp: 11.000 đ/hộp (2 – 3 ngày lấy)

-         Tem bảo hành (niêm phong)  : 60đ/c (đủ màu đủ kích cỡ).

-         Decal giấy, Decal các loại (cán + ko cán) 200 đ.

-         Biên nhận, hóa đơn… 7.000 đ (2 liên) A6

-         Tiêu đề, bao thư……..(Fort, Bristol, Couche).

-         Thiệp cưới, thiệp mời…….

-         Tem độc quyền.

-         Tờ rơi (A4 – A5), Catalogue, Profile………….(C150 – C250)

-         Nhận in gia công các loại bao bì nhựa, bao nilon đủ kích cỡ, áo mưa, áo thun theo yêu cầu của khách hàng.

-         Có nhận hàng in gia công gấp trong ngày lấy.

 

106/47/25 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM

ĐT: 08.6679.6164 – 0904.170.175 (Mr.Lộc)

Email: huynhle.printing@gmail.com

Website: inhuynhle.com

 

 

Nhận File đặt hàng qua E-mail, giao hàng ra bến xe, chành xe cho khách hàng, công ty ở Tỉnh xa.

Chuyên nhận in gia công trên máy in Offset 2 màu – 4 màu. In ghép bài giá rẻ. Gia công thành

phẩm sau in ngay tại xưởng.

Bảng Giá In Ghép Bài Giá Rẻ

 

=================================================

Namecard [ In Offset 4 màu, KT: 5.4 x 8.9 cm, Giấy Bristol 300,

Cán màng mờ 2 mặt. ]

=================================================

05 hộp – 100.000 đ  (20.000 đ/hộp)

10 hộp – 130.000 đ  (13.000 đ/hộp)

20 hộp – 220.000 đ  (11.000 đ/hộp)

Thời gian giao hàng: từ 2 – 3 ngày

 

=====================================================

Namecard Đôi [ In Offset 4 màu, KT: 5.4 x 17.8 cm hoặc 8.9 x 10.8 cm

Cấn 01 đường giữa, Giấy Bristol 300, Cán màng mờ 2 mặt. ]

=====================================================

05 hộp – 200.000 đ  (40.000 đ/hộp)

10 hộp – 260.000 đ  (26.000 đ/hộp)

20 hộp – 440.000 đ  (22.000 đ/hộp)

Thời gian giao hàng: từ 3 – 4 ngày

 

================================================

Gifl Nail [ In Offset 4 màu, Giấy Bristol 300, Không cán màng ]

================================================

KT: 9 x 22 cm – SL: 1.000 tờ – Giá: 550 đ/tờ – Thành tiền: 550.000 đ

KT: 9 x 27 cm – SL: 1.000 tờ – Giá: 680 đ/tờ – Thành tiền: 680.000 đ

Thời gian giao hàng: từ 3 – 4 ngày

 

=========================================================

Folder (Bìa kẹp hồ sơ) [ In Offset 4 màu, KT: 22 x 31 cm lưỡi gà cao 7 cm,

Giấy Bistol 300, Cán màng mờ 02 mặt ]

=========================================================

SL:    500 bìa – Giá: 5.600 đ/bìa – Thành tiền: 2.800.000 đ

SL: 1.000 bìa – Giá: 3.700 đ/bìa – Thành tiền: 3.700.000 đ

SL: 2.000 bìa – Giá: 3.200 đ/bìa – Thành tiền: 6.400.000 đ

Thời gian giao hàng: từ 3 – 4 ngày

 

=========================================================

Túi giấy [ In Offset 4 màu, KT: 21 x 30 x 10 cm, Giấy D250”,

Cán màng mờ 01 mặt, Đục lổ xỏ dây thành phẩm ]

=================================================

SL:    500 túi – Giá: 5.800 đ/túi – Thành tiền: 2.900.000 đ

SL: 1.000 túi – Giá: 4.500 đ/túi – Thành tiền: 4.500.000 đ

Thời gian giao hàng: từ 5 – 6 ngày

 

==================================================

Tờ rơi A4 [ In Offset 4 màu, Giấy Couche 150”, Không cán màng ]

==================================================

SL:   1.000 tờ – Giá:    900 đ/tờ – Thành tiền: 900.000 đ

SL:   2.000 tờ – Giá:    700 đ/tờ – Thành tiền: 1.400.000 đ

SL:   5.000 tờ – Giá:    550 đ/tờ – Thành tiền: 2.750.000 đ

Thời gian giao hàng: từ 4 – 5 ngày

 

==================================================

Tờ rơi A4 [ In Offset 4 màu, Giấy Couche 100”, Không cán màng ]

==================================================

SL:   5.000 tờ – Giá:    300 đ/tờ – Thành tiền: 1.500.000 đ

SL:   10.000 tờ – Giá:    260 đ/tờ – Thành tiền: 2.600.000 đ

SL:   20.000 tờ – Giá:    240 đ/tờ – Thành tiền: 4.800.000 đ

Thời gian giao hàng: từ 2 – 3 ngày

 

===================================

Tờ rơi A5 [ In Offset 4 màu, Giấy Bistol 300 ]

===================================

v  Không cán màng

SL:   1.000 tờ – Giá: 1.000 đ/tờ – Thành tiền: 1.000.000 đ

SL:   2.000 tờ – Giá: 850 đ/tờ – Thành tiền: 1.700.000 đ

v  Cán màng mờ 02 mặt

SL:   1.000 tờ – Giá: 1.100đ/tờ – Thành tiền: 1.100.000 đ

SL:   2.000 tờ – Giá: 950đ/tờ – Thành tiền: 1.900.000 đ

Thời gian giao hàng: từ 3 – 4 ngày

 

===================================

Tờ rơi A4 [ In Offset 4 màu, Giấy Bistol 300 ]

===================================

v  Không cán màng

SL:   1.000 tờ – Giá: 1.500 đ/tờ – Thành tiền: 1.500.000 đ

SL:   2.000 tờ – Giá: 1.300 đ/tờ – Thành tiền: 2.600.000 đ

v  Cán màng mờ 02 mặt

SL:   1.000 tờ – Giá: 1.800 đ/tờ – Thành tiền: 1.800.000 đ

SL:   2.000 tờ – Giá: 1.600 đ/tờ – Thành tiền: 3.200.000 đ

Thời gian giao hàng: từ 3 – 4 ngày

 

Nhöõng maët haøng khoâng coù trong baûng baùo giaù naøy vui loøng truy caäp website: www.inhuynhle.com hoaëc  lieân heä tröïc tieáp: 0904.170.175 (Mr.Loäc) ñeå ñöôïc tö vaán.

Posts Related