Thiết kế bao bì: 40 mẫu hộp bao bì ấn tượng

Hộp đựng từ lâu đã trở thành một trong những hình thức của việc thiết kế bao bì sản phẩm. Ngoài việc bảo vệ các sản phẩm đựng trong đó, thiết kế hộp bao bì cũng trở thành 1 phương tiện để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Cũng có thể nói, chính các mẫu thiết kế hộp bao bì ấn tượng sẽ giúp ta bán được sản phẩm.

Sau đây, D2design xin được chia sẻ 40 mẫu thiết kế hộp bao bì dùng cho việc định hướng hoặc hình dung ra các hộp đựng của doanh nghiệp bạn.

thiet ke hop bao bi 01

thiet ke hop bao bi 01b

thiet ke hop bao bi 02

thiet ke hop bao bi 02b

thiet ke hop bao bi 03

thiet ke hop bao bi 04

thiet ke hop bao bi 05

thiet ke hop bao bi 05b

thiet ke hop bao bi 06

thiet ke hop bao bi 07

thiet ke hop bao bi 07b

thiet ke hop bao bi 08

thiet ke hop bao bi 09

thiet ke hop bao bi 09b

thiet ke hop bao bi 10

thiet ke hop bao bi 11

thiet ke hop bao bi 12

thiet ke hop bao bi 13

thiet ke hop bao bi 14

thiet ke hop bao bi 15

thiet ke hop bao bi 16

thiet ke hop bao bi 17

thiet ke hop bao bi 18

thiet ke hop bao bi 19

thiet ke hop bao bi 20

thiet ke hop bao bi 21

thiet ke hop bao bi 22

thiet ke hop bao bi 23

thiet ke hop bao bi 24

thiet ke hop bao bi 25

thiet ke hop bao bi 26

thiet ke hop bao bi 27

thiet ke hop bao bi 28

thiet ke hop bao bi 29

thiet ke hop bao bi 30

thiet ke hop bao bi 31

thiet ke hop bao bi 32

thiet ke hop bao bi 33

thiet ke hop bao bi 34

thiet ke hop bao bi 34b

thiet ke hop bao bi 35

thiet ke hop bao bi 36

thiet ke hop bao bi 37

thiet ke hop bao bi 38

thiet ke hop bao bi 38b

thiet ke hop bao bi 39

thiet ke hop bao bi 40

thiet ke hop bao bi 40b

Posts Related